menu | Werkwiki

Competenties op je cv

Deze pagina kwam tot stand dankzij de vele tips die op de Co-Searching workshops gedeeld werden. Als je de werkwiki leest, lees je de stem van bijna 300 werkzoekenden!

Op deze pagina geven we informatie over wat competenties zijn, en hoe je kan besluiten welke je op je cv vermeldt. Als je wil weten hoe je aan je eerste cv begint, kijk dan zeker naar onze pagina Maak je cv. Wil je extra tips om je cv te verbeteren, dan bezoek je best Verbeter je cv.

Algemeen

Bij je werkervaring, opleidingen, vrijwilligerswerk en andere ervaringen zet je best een woordje uitleg. Werkgevers weten niet wat je ervaring exact betekent, zij waren er tenslotte niet bij!

Met je uitleg wil je werkgevers een beeld geven van wat je hebt gedaan. Nog belangrijker, je wil de werkgever tonen waarom die ervaring van waarde is voor hem of haar. Om dat in te schatten legt de werkgever steeds vaker de nadruk op competenties.

Dat kan gaan over algemene zaken zoals “stipt zijn”, “klantvriendelijk zijn” of “kunnen netwerken”. Maar ook concreter zoals “kunnen werken met Powerpoint”, “kunnen auto rijden” of “kennis hebben van SAP” (dat is een administratieprogramma waar veel grote bedrijven mee werken). Het gaat dus om zaken die je “bent”, “kan” of waar je iets van “kent”.

Welke competenties zet ik op mijn cv?

Dit is een moeilijke vraag waar een coach, dit kan ook iemand uit je kennissenkring zijn, je in kan helpen. Maar natuurlijk kan je ook op jezelf al zoeken naar een antwoord hierop. In gesprekken op onze Co-Searching workshops hebben we tot nu toe drie grote bronnen van competenties voor op je cv ontdekt.

Bron 1: zelfreflectie

Dit is de meeste evidente bron en heb je waarschijnlijk al aangesproken! Stel jezelf voor elke ervaring die je hebt de volgende vragen:

  • Wat moest ik doen? Wat waren mijn taken?
  • Wat moest ik kunnen om deze taken goed uit te voeren?
  • Wat moest ik kennen om deze taken goed uit te voeren?
  • Wat heb ik er geleerd? In welke delen van mijn taken ben ik beter geworden?

Dit zal al leiden tot een lijstje met competenties die je nodig had en hebt geleerd. Voor deze stap kan je ook de hulp inroepen van andere personen. Als je op een positieve noot bent geëindigd bij je vorige werkgever, kan je aan haar of hem vragen om enkele competenties te noteren. Anders kan je het vragen aan ex-collega’s. Evengoed kunnen vrienden en familieleden mee met jou nadenken over wat je kan vermelden.

Voor de opleidingen die je op je cv zet, kan je dit vragen aan de lesgevers en medestudenten. Wat zouden zij schrijven in jouw plaats?

Voor vrijwilligerswerk dat je vermeldt op je cv, vraag je dit aan je contactpersoon bij de organisatie.

Bron 2: vacatures

Op de Werkwiki pagina Verbeter je CV vermelden we enkele tips om je cv aan te passen aan de vacature. Een van die tips is “gebruik de vacature als checklist: zorg dat elke gevraagde vaardigheid, kennis en attitude terug komt in je cv of motivatiebrief”.

Hiermee doelen we op de vacature waarop je solliciteert. Maar voor extra inspiratie kan je ook naar andere vacatures kijken. Als je geluk hebt, vind je de originele vacatures van je verschillende ervaringen terug. Kijk daar eens naar de gevraagde competenties. Je kan er zeker van zijn dat je hier al enkele van geleerd hebt! Als je die vacatures niet terug vindt, zoek dan naar vergelijkbare vacatures die nu online staan. Daar kan je ook heel wat competenties uit overnemen.

Bron 3: lijstjes, lijstjes, lijstjes

Op het internet vind je heel wat lijstjes terug met competenties die regelmatig gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Het is een uitstekende bron voor inspiratie, en vaak staat er een woordje uitleg bij over wat er mee bedoeld wordt. Je moet wel zelf reflecteren over hoe toepasselijk ze zijn voor elk van jouw ervaringen. Deze lijsten gaan voornamelijk over competenties in de zin van hoe je bent, of wat je kan. En in mindere mate over wat je kent.

Waar kan je lijstjes met competenties terugvinden?