menu | Werkwiki

Netwerken

Deze pagina kwam tot stand dankzij de vele tips die op de Co-Searching workshops gedeeld werden. Als je de werkwiki leest, lees je de stem van bijna 300 werkzoekenden!

Algemeen

Wat versta jij onder netwerken?

Bij netwerken krijgen we vaak taferelen in ons hoofd van recepties. Je tussenwringen in groepjes pratende mensen, jezelf voorstellen, wat small talk, mensen doen lachen en op het einde je kaartje achterlaten bij iedereen.

Dit is een heel beperkt beeld van netwerken. Het is een vorm van netwerken, waar sommigen echt goed in zijn, maar de meesten zijn hier niet voor weggelegd. Netwerken gaat voornamelijk over mensen leren kennen. En dat kan op allerlei manieren.

Iedereen heeft een netwerk: je familie, je vrienden, studiegenoten en collega’s. En met elke persoon die je ontmoet, vergroot je je netwerk. Ook leerkrachten, professoren, ex-werkgevers, interim medewerkers en VDAB-consulenten behoren bijvoorbeeld tot je netwerk.

Actief netwerken wil zeggen dat je je huidige netwerk aanspreekt en je het doet groeien. Dit heeft geen gegarandeerde opbrengst. Het is een beetje als vissen. Je moet heel veel hengeltjes uitslaan en geduld hebben. Soms heb je prijs. Geef zeker de moed niet op als het niet meteen lukt!

Netwerken als werkzoekende

Iedereen heeft een netwerk. En dat kan je voor veel zaken inzetten. Een babysit vinden, een grasmaaier lenen, hulp bij het behangen, met anderen gaan joggen enzovoort. Ook als werkzoekende kan je je netwerk activeren.

Het belangrijkste is dat je bekend maakt dat je op zoek bent naar werk, en naar wat je zoekt. Als men niet weet waarmee men jou kan helpen, kunnen ze dat vanzelfsprekend niet doen. Je verwacht toch ook niet dat er babysits uit de lucht komen vallen wanneer je ze nodig hebt?

Naast het bekend te maken, moeten mensen je ook effectief kunnen helpen. Van een vader van 2 kinderen verwacht je niet dat hij kan komen babysitten op een drukke zaterdag. Dus je vraagt hem niet of hij kan komen babysitten, je vraagt wél of hij goede babysits kent. Idem met werk zoeken. Je kan niet iedereen vlakaf vragen om jou werk te geven. Je kan bijvoorbeeld wel vragen of men interessante organisaties in een bepaalde sector kent. Hier zijn nog andere vragen die je kan gebruiken om je netwerk te activeren.

Netwerken is trouwens geven en nemen. Als jij nooit iets terug doet voor de mensen waar je iets aan vraagt, dan zullen zij stoppen met jou te helpen. Vanuit dat opzicht is het interessant om anderen te helpen, nog voor zij iets voor jou kunnen doen. Je weet dan dat je op een later moment op hen kan rekenen. Dit lijkt heel formeel en berekend, maar eigenlijk is het gewoon vriendelijk zijn. Jij en ik doen dit iedere dag! Maar gewoon niet in de context van werk zoeken.

Wanneer jij iemand helpt, verwacht je minstens een dankjewel. Dit geldt evenzeer bij het netwerken. Stuurt iemand jou interessante vacatures of organisaties door? Kijkt iemand je CV na? Geeft iemand je goede raad omtrent je komende sollicitatiegesprek? Toon je appreciatie! Minstens een dankjewel, maar het is ook leuk als je later laat weten hoe je gesprek is gegaan.

De focus lijkt tot nu toe misschien te liggen op je informeel netwerk (vrienden, familie, etc) maar deze principes zijn even toepasbaar op meer formele of oppervlakkige contacten.

Dus, wat neem je mee van het voorgaande?

 • Iedereen heeft een netwerk, ook jij!
 • Maak bekend dat je op zoek bent naar werk
 • Zorg dat mensen je kunnen helpen, door hen de juiste vragen te stellen
 • Netwerken is geven en nemen
 • Toon waardering

Waarom netwerken

Heel wat vacatures worden niet openbaar gemaakt. Ze komen niet in zoekmachines als VDAB, Jobat of Vacature. Ook zal je ze niet vinden in interimkantoren of kranten. Deze zogenaamde “verborgen vacatures” worden verspreid via het netwerk van het personeel, via sociale media of zelfs enkel intern in het bedrijf. Naast spontaan solliciteren is netwerken een belangrijke manier om achter deze vacatures te komen.

Voor werkgevers is het efficiënt om vacatures in te vullen via hun eigen netwerk en dat van het personeel. Door mensen aan te nemen die ze zo aangereikt krijgen, beperken ze het aantal kandidaten en hoeven ze geen uitgebreide sollicitatieprocedure op te starten. Het geeft vertrouwen om kandidaten aangeleverd te krijgen waar ze reeds een connectie mee hebben. Personeel zal niet geneigd zijn kandidaten aan te leveren die ongeschikt zijn, want dat zou een negatief effect hebben op het imago van het personeelslid. Daarnaast vermijdt een werkgever zo ook de dure kost van de vacature te publiceren op een vacature website, of van het aanwerven via een selectiebureau.

Door zo op verborgen vacatures te solliciteren maak je dus meer kans. Er zijn heel wat minder kandidaten.

Netwerken kan je ook heel wat informatie opleveren. Op onze pagina rond motivatiebrieven schrijven we dat je best belt naar de organisatie om informatie over de vacature te bekomen. Zodat je je brief meer op maat kan maken. Wel, ook via netwerken kan je heel wat informatie over een bedrijf bekomen. Door met iemand van het personeel te babbelen kan je heel wat bijleren over:

 • De bedrijfscultuur.
 • Welke jobtitels er zijn, en welke terminologie men intern gebruikt.
 • Het “echte” bedrijf leren kennen. Een contactpersoon waar je via de website of vacature achter komt, zal het bedrijf meer verkopen dan een gewone medewerker.
 • Het verloningssysteem.
 • ...

Het geeft je trouwens ook een referentie op je sollicitatie. In je brief verwijs je dan naar de persoon die jou heeft doorverwezen of meer uitleg heeft gegeven. Dit maakt een goede indruk.

Daarnaast kan netwerken ook gewoon leuk zijn! Andere mensen leren kennen, hen helpen en zelf hulp krijgen. Het brengt je dichter bij mensen en maakt je zoektocht naar werk heel wat socialer.

Waar netwerken?

LinkedIn

Voor het netwerken is LinkedIn handig om medewerkers van een organisatie te vinden. Stel: je wil solliciteren voor bedrijf X. Via LinkedIn kan je zoeken naar medewerkers van bedrijf X. Vervolgens kan je zien of je gemeenschappelijke contacten hebt met een van de medewerkers. En dan kan je je gemeenschappelijke contact aanspreken of hij of zij jou het emailadres of telefoonnummer wil doorgeven van die medewerker bij bedrijf X.

Daarnaast is LinkedIn dé manier om top-of-mind te blijven in een professionele context. Je kan artikels over jouw sector en expertise zelf schrijven of gewoon delen. Je kan meedoen aan discussiegroepen, of opmerkingen geven op artikels van mensen in je netwerk. Eigenlijk zoals Facebook maar dan voor professionals. Door actief te zijn op LinkedIn binnen je expertiseveld, kan je je imago verbeteren binnen je professionele netwerk.

Zorg alleszins dat je profielpagina up-to-date is. En voeg elke persoon die je ontmoet toe op LinkedIn! Hoe meer mensen je toevoegt, hoe krachtiger het medium wordt.

Wil je verder gaan? Stel een vraag op LinkedIn zoals “Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging in sector X en binnen niveau Y (starter/middle management/senior….). Kunnen jullie me verder helpen?” Je zou de eerste niet zijn die op LinkedIn daardoor een goed contact krijgt aangeboden.

Je kan trouwens extra bezoekers “lokken” naar je profiel op LinkedIn. Een handige app hiervoor is Dux-Soup. Hij bezoekt voor jou automatisch LinkedIn profielen, bijvoorbeeld in een LinkedIn Group. Aangezien volgens studies tussen de 10% en 15% van de mensen die jij bezoekt, jou ook gaan terug bezoeken, kan je je aantal profielbezoeken en contacten aardig opdrijven. De kunst zit hem in de app de juiste profielen te laten vinden. Dat kan door dan de juiste Group te kiezen. In de zoekbalk kan je zoeken naar interessante Groups voor jouw sector. Daar laat je dan de app op los. Als je iets in financiën zoekt, kan je bijvoorbeeld zoeken naar “finance belgium”.

Workshops, congressen en andere activiteiten

Je netwerk vergroten betekent ook... naar buiten komen! Ga naar activiteiten die binnen je interesseveld liggen, of rechtstreeks met solliciteren te maken hebben. Zo leer je andere werkzoekenden, job coaches, recruiters of werknemers van jouw sector kennen.

Activiteiten zijn een laagdrempelige manier om te netwerken. Je gaat er namelijk naartoe voor iets anders dan netwerken. Je hebt er plezier of je leert iets bij. En ondertussen, zeker bij interactieve activiteiten, leer je vanzelf andere mensen kennen.

Enkele interessante websites om activiteiten in je buurt te ontdekken zijn Meetup en Eventbrite. En op LinkedIn vallen er evenementen te ontdekken als je actief mensen, organisaties en groepen opvolgt. Ook inschrijven op nieuwsbrieven van sectororganisaties levert op.

JCI en Young Prozzz organiseren netwerkevenementen voor jongere werkzoekenden en professionals.

TEDx activiteiten worden ook aangeraden. En als je Hogeschool of Universiteit hebt gedaan, moet je zeker je alumni-activiteiten opvolgen!

Opleidingen

Eerst en vooral zijn opleidingen een ideale manier om productief bezig te zijn tijdens je periode van werkloosheid. En geeft je een doel en het houdt je scherp. Daarnaast ontmoet je er ook anderen door, en dat is weer netwerken!

Andere

Enkele kanalen om te netwerken:

 • Jobbeurzen
 • Recepties
 • Beurzen
 • Vakgroepen
 • Alumni werkingen
 • Vrijwilligerswerk
 • En natuurlijk: Co-Searching workshops!

Bekijk zeker de agenda van de VDAB voor jobgerelateerde evenementen in je buurt.

Tips voor het netwerken

Je Pitch

Hoe je jezelf pitcht is uitermate belangrijk natuurlijk. Het is je antwoord op de vraag “en wat doe jij?” wanneer je mensen ontmoet.

Dit moet je bondig kunnen samenvatten. Maar de alom bekende elevator pitch van 8 seconden is overdreven kort. Mensen zijn heus wel bereid om dertig seconden of iets langer naar je te luisteren. Maar maak er geen monoloog van.

Tip: jezelf positief identificeren

Een deelneemster in Antwerpen vertelde dat je jezelf positief moet identificeren. Je zegt dus niet “Ik ben werkzoekende en ik wil iets doen in administratie” maar wel “Ik ben administratief bediende op zoek naar een nieuwe job”.

Naast je jobdoelwit kan je nog heel wat andere zaken vermelden. Je hobby’s en interesses, je opleiding, je vrijwilligerswerk, je expertise in je vakgebied, je werkervaring, ... Veel hangt af van wie je tegenover je hebt. Probeer zaken te vermelden die interessant zijn voor de persoon tegenover je!

Daarom kan je best ook zo snel mogelijk inzicht krijgen in de andere. “En wat doe jij?” kan je ook aan je gesprekspartner vragen! Het is sowieso beleefd om de andere zichzelf te laten voorstellen. En zo weet je wie je tegenover je hebt, en wat je kan verwachten van die andere persoon. Is het een recruiter van jouw sector? Of een medewerker van een bedrijf dat je interesseert?

Visitekaartjes

Ooit al aan gedacht? Een kaartje met je naam, contactgegevens en jobdoelwit. Het is een geheugensteuntje voor mensen die je ontmoet. In Nederland komt het zelfs vaak voor dat werkzoekenden een visitekaartje hebben.

Een overzicht

In excel kan je een overzicht maken van interessante mensen die je hebt ontmoet en tot je netwerk beschouwd. Naam, email, gsm, organisatie, functie, waar je ze hebt ontmoet enzovoort. Als je ooit opnieuw contact met iemand wil opnemen, kan je die makkelijk terugvinden. Je kan zo ook opvolgen of je nog een herinnering moet sturen.

Deelnemerslijsten

Ga je naar een jobbeurs, workshop, conferentie of iets anders? Vraag een deelnemerslijst op. Dan kan je al besluiten wie je zeker wil spreken. Je kan ook reeds over je pitch nadenken. Na het evenement kan je met hen connecteren op LinkedIn.

Media

Je sociale media en mails zijn goede manieren om je netwerk te activeren. Je kan vragen stellen op facebook als “wie kent interessante organisaties in sector X/Y?”. Zo helpen ze je meteen, op een voor hen laagdrempelige manier. En ze weten dat je op zoek bent naar werk.

Een Co-Searching deelneemster heeft eens nieuwjaarswensen uitgestuurd, met onderaan “en voor mezelf wens ik een leuke job!”. Dat is een leuke boodschap, en het geeft, zonder opdringerig te zijn, aan dat je op zoek bent naar iets nieuws.

Nauw of oppervlakkig contact?

Wat is het beste in netwerken: heel veel oppervlakkige contacten of een beperkt aantal, maar kwalitatieve, relaties?

Dat hangt af van wat je wil bereiken. Van oppervlakkige contacten kan je maar oppervlakkige zaken vragen. Zoals, ken je interessante organisaties? Behalve als er voor hen een directe meerwaarde in zit.

Als je wil dat iemand jou doorverwijst naar een connectie, dan is oppervlakkig contact vaak onvoldoende. De brugpersoon wil jou ook iets beter kennen voor hij de contactgegevens doorgeeft aan jou.

Je moet je eigen aanpak vinden. Extraverten kunnen bijvoorbeeld makkelijker een breed net aan contacten maken. Introverten zijn dan weer sterker in kwalitatieve relaties ontwikkelen.

Vragen voor je netwerk

 • Ken je interessante organisaties die sales medewerkers aannemen?
 • Als je een interessante vacature voor me tegenkomt, stuur me ze door. Ik doe dat ook voor jou!
 • Kan je mijn CV en motivatiebrief eens nakijken?
 • Komen er binnenkort toevallig vacatures vrij voor administratieve functies in jouw bedrijf?
 • Ik twijfel om te solliciteren in het bedrijf waar je werkt. Kan je me er wat meer over vertellen?
 • Aanvaarden ze spontane sollicitaties in jouw bedrijf?
 • Wat denk jij dat goede jobs voor mij zouden zijn?

Actief netwerken

3 acties om te starten met actief netwerken

1. Vraag een vriend(in) of familielid om je CV en motivatiebrief eens na te kijken.

2. Ga naar Meetup (gratis) en Eventbrite (soms betalend). Zoek een evenement dat jou interesseert, het moet niet werkgerelateerd zijn, en neem er aan deel.

3. Lanceer een vraag op sociale media. Zoals “Kent iemand interessante organisaties in mijn sector?”